QUY HOẠCH LÀ GÌ? CÁC LOẠI QUY HOẠCH HIỆN CÓ Ở VIỆT NAM

1. Quy hoạch là gì?

Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định theo Khoản 1 Điều 3 Luật Quy hoạch 2017.

Quy hoạch là hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở này, người ta sẽ khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước. Như vậy, những vùng đất được quy hoạch sẽ phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước thay vì mục đích cá nhân.

2. Các loại quy hoạch tại Việt Nam

1. Quy hoạch tổng thể quốc gia

Quy hoạch tổng thể quốc gia được hiểu là quy hoạch cấp quốc gia. Quy hoạch tổng thể quốc gia là 1 trong các loại quy hoạch mang tính chiến lược cao. Đồng thời quy hoạch tổng thể quốc gia cũng phức tạp nhất.

Trong quá trình quy hoạch, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ triển khai theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ. Các lãnh thổ thuộc quy hoạch có thể là đất liền. Hoặc, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời.

Ngoài ra, quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ còn bao gồm hệ thống đô thị và nông thôn, kết cấu hạ tầng tương ứng. Cơ quan có thẩm quyền cũng cân nhắc hơn trong việc sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và những hệ quả của biến đổi khí hậu.

Thông qua quy hoạch tổng thể quốc gia, cơ quan chính quyền sẽ không chỉ phát triển cơ sở, kết cấu hạ tầng đồng bộ mà còn bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là điều kiện thuận lợi để hội nhập quốc tế.

2. Quy hoạch không gian biển quốc gia

Một trong các loại quy hoạch phổ biến khác là quy hoạch không gian biển quốc gia. Mặc dù cũng là hình thức quy hoạch thuộc cấp quốc gia. Thế nhưng sự phân vùng này cụ thể, rõ ràng hơn.

Đối với quy hoạch không gian biển quốc gia, cơ quan chức năng tập trung sắp xếp, phân bố các ngành, lĩnh vực trên vùng đất ven biển, vùng biển, vùng trời và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

3. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Cũng gần giống như các loại quy hoạch kể trên, quy hoạch sử dụng đất quốc gia là quy hoạch thuộc cấp quốc gia. Lãnh thổ của hình thức quy hoạch này bao gồm vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương trên cơ sở tiềm năng đất đai.

Như vậy, ta nhận thấy, những vùng đất được sử dụng, khai thác cho mục đích, lợi ích quốc gia không được phép tự ý mua bán. Cũng không được xây dựng, thi công bởi những chủ đầu tư, hộ gia đình.

4. Quy hoạch ngành quốc gia

Quy hoạch ngành cấp quốc gia được hiểu chính là hình thức cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia theo ngành. Theo đó, quá trình này thực hiện trên cơ sở kết nối các ngành, các vùng trên cả nước với điều kiện có liên quan đến kết cấu hạ tầng.

Loại hình quy hoạch ngành cấp quốc gia này còn chú trọng đến việc sử dụng tài nguyên hợp lý. Bên cạnh đó, đảm bảo tính bảo vệ môi trường cũng như đa dạng sinh học.

Loại hình quy hoạch ngành cấp quốc gia cũng có nghĩa là trong quá trình quy hoạch những vùng lãnh thổ này, cơ quan chức năng phải đảm bảo sự an toàn. Cam kết duy trì đa dạng sinh học, môi trường theo quy định.

5. Quy hoạch vùng

Quy hoạch vùng là một trong các loại quy hoạch phổ biến tại Việt Nam. Quy hoạch vùng hướng đến những không gian với các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh tại đô thị, nông thôn.

Cơ quan nhà nước có nhiệm vụ tiến hành quy hoạch vùng hệ thống đô thị. Cùng với đó là phân bố dân cư nông thôn, xây dựng các vùng liên tỉnh.

Trong quá trình quy hoạch, cần đảm bảo kết cấu hạ tầng. Ngoài ra, phải sử dụng các nguồn tài nguyên, quản lý lưu lượng nước sông và sự an toàn của môi trường.

6. Quy hoạch tỉnh

Quy hoạch tỉnh được hiểu là hình thức quy hoạch với phân cấp cao hơn so với quy hoạch vùng. Cụ thể, quy hoạch tỉnh hướng đến việc sắp xếp, phân bố hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, đô thị và nông thôn.

Quá trình quy hoạch này cũng đảm bảo kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường hợp lý nhất.

7. Các loại quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành

Ngoài các loại quy hoạch kể trên, tại Việt Nam còn có loại hình quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Loại quy hoạch này được áp dụng đối với quy hoạch ở cấp quốc gia, vùng hay tỉnh.

Sang.com.vn – Làm chủ dễ dàng

Xem ngay những mặt bằng phù hợp để nắm bắt ngay cơ hội kinh doanh cho riêng mình

Leave a Reply

%d bloggers like this: