Đăng ký Cộng Tác Viên

  • Sang.com.vn là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ tìm kiếm, phân tích, định giá mặt bằng bán lẻ phù hợp cho lĩnh vực F&B, thương mại và dịch vụ.
  • Sử dụng công nghệ để cung cấp dịch vụ do đó đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh, chính xác.
  • Website: https://www.sang.com.vn/home.
  • Thù lao cho CTV được tính như sau:
  1. Đăng 5 posts đầu tiên*: 100.000 VNĐ.
  2. 100.000 VNĐ cho 1 khách hàng tiềm năng với ngân sách thuê > hoặc = 100 triệu/1 tháng.
  3. 50.000 VNĐ cho 1 khách hàng tiềm năng với ngân sách thuê 20 triệu đến 100 triệu/1 tháng.

* Lưu ý: Điều khoản áp dụng vui lòng xem chi tiết trong tài liệu: Chương trình CTV tìm kiếm khách hàng

Đăng ký trở thành Cộng Tác Viên của Sang.com.vn ngay hôm nay!