Nghệ thuật ‘bài phối ẩm thực’ và những chiến thuật định giá giúp ‘sinh đôi’ nguồn lợi nhuận thu về

“Bài phối ẩm thực’ trong ngành công nghiệp F&B còn hơn cả một môn nghệ thuật đặc sắc – đó là chiến thuật độc đáo được tạo nên bởi những người chủ nhà hàng để tối đa nguồn lợi nhuận thu về, mà thứ ‘binh lược’ được sử dụng ở đây chính là vốn am hiểu tường tận về hai khái niệm tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong những trang sách kinh tế khô khan – ‘hàng hoá bổ sung’ (complementary goods) và ‘hàng hoá thay thế’ (substitute goods).