Việc làm tại Sang.com.vn

Các vị trí đang tuyển dụng

Làm tại Sang.com.vn, làm cùng đội ngũ xuất sắc

Văn hóa của chúng tôi

Không gì là không thể

Công ty tồn tại để giải quyết các vấn đề cho khách hàng, cho nhà cung ứng và cho các nhân viên. Chúng tôi tuyển những người có năng lực và sự tự tin để giải quyết các vấn đề phat sinh.

Minh bạch tuyệt đối

Chúng tôi xây dựng một công ty được tin tưởng bởi khách hàng, nhà cung cấp và mỗi nhân viên của mình. Vì thế, chúng tôi liên tục trao đổi thông tin chính xác với nhau và với các bên liên quan để tạo sự tin tưởng, cởi mở

Đúng người hơn đúng việc

Chúng tôi tin rằng tuyển chọn những người có thái độ và phẩm chất đúng quan trọng hơn tuyển người có kỹ năng phù hợp. Kỹ năng có thể được đào tạo. Còn thái độ và phẩm chất con người rất khó thay đổi. Những người có thái độ và phẩm chất tốt sẽ tạo nên một tập thể xuất sắc.

Việc này là của tôi

Mỗi thành viên trong đội ngũ của chúng tôi là người có trách nhiệm với công việc của mình. Những gì mình đã nhận là làm, sai thì thừa nhận và tìm cách khắc phục. Chúng tôi không tuyển những người hay đổ lỗi và chối việc.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Thương hiệu là quan trọng, hình ảnh là quan trọng nhưng không thể bằng chất lượng. Chất lượng công việc và dịch vụ là những yếu tố quyết định thương hiệu và hình ảnh về lâu dài.

Đừng nghe khách hàng nói, hãy gắn bó với họ

Khách hàng là “trùm cuối”, nhưng họ có thể đôi khi không nói hết được những gì họ muốn. Vì thế, đừng chỉ lắng nghe họ mà cần phải gắn bó với họ để hiểu được những điều họ có thể không nói ra.